TAKUU- JA TOIMITUSEHDOT

 • Takuu työlle: 12 kk tai 15000 km, Takuu varaosille: 12 kk tai 15000 km
 • CarHelp voi vaihtaa asiakkaan pyynnöstä osan ilman vianetsintää / diagnoositta.
 • CarHelp  ei vastaa muiden korjaamojen tms. paikkojen tekemistä diagnooseista. Jos asiakas pyytää esim. vasemman pyörän laakerin vaihdon ja vaihdon jälkeen autossa on jokin ääni (jota ei ole kerrottu korjaamolle ) ja joka kuuluu edelleen tai auto ei ole jostain muusta osasta katsastuskuntoinen, emme vastaa siitä. Asiakas on em. tapauksessa pyytänyt vaihtamaan vain pyöränlaakerin, ei korjaamaan tiettyä ääntä /saattamaan autoa katsastukuntoon. CarHelp:in tekemän vianetsinnän  / diagnoosin jälkeen vastaamme että ko. vika /oire on sovitusti korjattu.
 • CarHelp ei ole vastuussa toisen korjaamon tekemästä diagnoosista. Vastuu diagnoosista on diagnoosin tekijällä. Jos esim. joku on tutkinut, että  vika on EGR-venttiilissä ja auto ei tule kuntoon ko. venttiiliä vaihtamalla olemme tehneet pyydetyn työn, emme tutkineet mikä ko. vian aiheuttaa.
 • CarHelp suorittama vikadiganoosi on pätevä korjausohje vain jos korjaus suoritetaan CarHelp -korjaamolla. Diagnoosi on aina alustava tapa aloittaa korjaus.
 • Ajoneuvon tulee kestää sille tarkoitetut toimenpiteet ja kompoenttien irroitukset. Jos esim. ilmansuodattimen korjausohjessa ilmamassamittari irroitetaan ja se ei toimi takaisinasennuksen jälkeen, vanha ilmamassamittari ei ole enää kestänyt irroittamista. Kyseessä on piilevä vika, joka tulee vastaan kun siihen ollaan koskemassa.
 • Mikä tahansa komponentti voi hajota ”koska vaan”. Jos hajoaminen sattuu auton ollessa korjaamolla, on ymmärrettävää, että asiakkalla on epäilys siitä, että jokin toimenpide korjaamolla on aiheuttanut ko. ongelma. CarHelp:llä on oltava AUNE ehtojen mukaisesti oikeus tutkia ja varmistaa ko. virhe. Jos CarHelp toteaa, että ko. komponentti ei ole hajonnut mistään väärästä toiminnasta vaan kyse on huonosta ajoituksesta. Epäselvissä tapauksissa suosittelemme asiakkaan ottavan yhteyttä merkkiliikkeseen. Merkkiliike antaa asiasta kyllä puolueettoman lausunnon, mitä on tapahtunut. Mikäli komponentti on hajonnut vanhuuttaan, kaikista kuluista vastaa asiakas. Jos merkkiliike toteaa, että vika aihetuu CarHelp toiminnasta, maksamme vianetsinnän kulut ja korjaamme vian.
 • CarHelp ei vastaa missään tapauksissa autojen mekaanisesta hajoamisesta tms. koeajojen aikana. Ajoneuvon tulee kestää koeajotilanteet (jotka ovat äärimmäisiä). Ajoneuvoissa tulee olla varkaus, palo, ilkivalta, hinaus yms. vakuutukset voimassa. Myös ulkopuolinen aiheuttaja voi rikkoa auton (kivi, nasta tai vastaava).
 • Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai välitystapauksissa emme ole tuotteen myyjä tai millään tavoin vastuussa tuotteesta tai sen aiheuttamista vahingoista
 • Asiakkaan tuodessa itse omia osia tai meidän välittäessä asiakkalle omia osia sovimme seuraavasti:
  • Osatoimittajan on tultava tarkistamaan sopivuus ennen osan asentamista autoon. Muutoin korjaamo asentaa osan osatoimittajan vastuulla.
  • Osan mukana on tultava kaikki tarvittavat osat.
  • Tehty työ on täysin takuuton ja virhevastuuton.
  • Osan tilauttaja (asiakas) hakee itse korvauksen kertyneistä kuluista osatoimittajalta.
  • ​Emme vastaa millään tavoin tuotteiden sopivuudesta/sopimattomuudesta, takuusta, tuotteiden vastuista tai mistään niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kuluista. Tuotteen sopivuutta ei varmisteta korjaamon puolesta asennushetkellä vaan osatoimittaja on siitä täysin vastuussa.
  • Korjaamo ei vastaa työvirheestä vaan asentaa asiakkaan pyytämänä ko. osan/osat autoon, vaikka ne eivät siihen sopisikaan.
  • Asiakas on velvollinen kustantamaan rikkoontuneen osan vaihtotyön ja siitä aiheutuneet kulut sekä mahdolliset jatkovahingot itse.
  • Asennustyöt tehdään tuntihinnaston mukaan tuntitöinä. Osat jotka eivät sovi asennusohjeen tms. hyvän tavan mukaisesti ”suoraan” paikalle, jätetään asentamatta ja työ keskeytetään.
  • Ylimääräisestä työstä ja siitä aiheutuneesta kulusta (esim. auton ylimääräinen kasaaminen/purkaminen/ulos siirtäminen) vastaa osan tilauttaja (asiakas).
 • Renkaiden kausivaihtoon ja uusien renkaiden uusimiseen sisältyy aina vain renkaiden fyysinen vaihtotyö. Mahdolliset rengasvalvontajärjestelmän nollaukset, koodaukset tms. tehdään vain ja ainoastaan asiakkaan pyynnöstä sekä veloitetaan asiakkaalta erikseen synytyvien kulujen perusteella. Auto voi sytyttää renkaiden vaihdon jälkeen (hetken ajon päästä) rengasvalvontavalon ja vaatia koodaamista.
 • Aina korjaamokäynnin jälkeen: kiristä pyöränpultit 100km ajettuasi.

 Takuu ei kata / takuun piiriin ei kuulu:

 • Tuulilasin korjaukset (kiveniskemän tai halkeaman), eikä mahdollista vaurion jatkoleviämistä.
  Lasin korjaaminen on tilapäinen yritys paikata jo rikkoutunut tuote (lasi) jolle ei voi myöntää minkäänlaista työtakuuta / vastuuta.
 • N. 1/30 lasista halkeaa ”kokonaan” jo korjausyritykseen. Tällöin korjausyritys on veloitukseton. CarHelp ei ole vastuussa lasissa olevasta jännityksestä eli vaurion laajenemisesta. Aina kun lasia korjataan on VARAUDUTTAVA lasin uusintaan.
 • Uudet viat. Auton ollessa esim. jakohihnan vaihdossa, jarruremontissa tms. autoon ei tehdä asiakastarkastuksia: öljyt, nesteet, rengaspaineet yms. (ellei ko. työtä erikseen tilata). Asiakkaan on itse huolehdittava käyttöohjekirjan mukaisista asiakastarkistuksista tai tilattava työ erikseen.
 • Jarrusatuloita jarruremontin yhteydessä. Jarrusatulassa mäntä työnnetään takaisin sisään työkalulla. Männän mahdollista jumittamista, ruostetta tai suojakumin toimimattomuutta (palauttaa jarrusatulan mäntä) ei pysty huomamaan (varsinkaan sähköisessä käsijarrusatulassa.). Mikäli jarrusatula jumittaa jarruremontin jälkeen, asiakas vastaa auton kaikista uusista korjauskustannuksista -> kysessä on uusi vika, joka johtuu viallisesta jarrusatulasta.

Korjaamon takuu / reklamaatio / virhevastuutapaukset. Mikäli ajoneuvo hajoaa tai on reklamoitavaa myöhemmin CarHelpistä johtuvasta toiminnasta:

 • Ilmoita siitä VÄLITTÖMÄSTI. Jos et saa puhelimella yhteyttä, laita sähköpostia. HUOM!
 • Jokainen reklamaatio on annettava MYÖS kirjallisena (sähköposti, kirjeposti tms.) ilman poikkeuksia
 • Reklamaatiot käsitellään VAIN kirjallisina, sähköpostilla. Tämä kaikkien osapuolten oikeusturvan ja asiallisen hoitamisen takaamiseksi.
 • Virallinen vastauksemme reklamaatiohin on vain kirjallinen.
 • Takuutapaukset on hoidettava välittömästi. Reklamaatio on tehtävä viikon kuluessa ongelman havaitsemisesta ja auto on tuotava välittömästi CarHelp:lle korjattavaksi.
 • Mikäli autoa ei toimiteta kahden (2) viikon kuluessa vian havaitsemisesta CarHelp:lle, katsomme asian vanhentuneen.
 • Hajonnut auto tulee toimittaa / hinauttaa meille, vaikka et saisi meihin heti yhteyttä! Takuutapaukset otetaan työn alle välittömästi
 • CarHelp ei ole velvollinen korvamaan vikaa, mikäli auto on viety muualle jatkokorjaukseen. KTS. Aune ehdot.
 • Vastuuvakuutus yms. tapauksissa vakuutuskorvaukset menevät vakuutusehtojen mukaisesti.
 • Auton hinaaminen korjaamolle tapahtuu auton vakuutuksesta / auton omistajan kustannuksella. Takuut eivät kata auton hinauskuluja.
 • Mikäli autossa on isompi takuunalainen ongelma, CarHelp  on velvollinen antaamaan sijaisauton käyttöön veloituksetta kolmen vuorokauden kuluessa takuutyön aloittamisesta.
 • KORJAAMOTAKUU EI OLE VOIMASSA JOS:
  • matkan katkeaminen aiheutuu käyttäjän omasta toiminnasta tai välinpitämättömyydestä (esim. nesteen, öljyn tai polttoaineen puutteesta, sopimattoman polttoaineen käytöstä tai muusta käyttöohjekirjan vastaisesta käytöstä).
  • auton huolto-ohjelmaa ei ole noudatettu / suositeltu huoltoväli on ylitetty.
  • matkan katkeaminen johtuu huollossa havaittujen vikojen korjaamatta jättämisestä.
  • matkan katkeaminen johtuu ulkoisesta tekijästä (esim. varkaus, ilkivalta, onnettomuus, luonnonmullistus tai muu ulkoisen aiheuttajan aikaan saama vioittuminen).